De problemen bij een aantal woningcorporaties zijn niet alleen te wijten aan falende bestuurders, maar ook aan het lakse gedrag van onder meer toezichthouders en de politiek. 

Dat blijkt maandag uit een onderzoek van vier bestuurskundigen van de TU Delft, de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en onderzoeksbureau GenP Governance.

Door het gebrekkige optreden van de toezichthouders en de politiek duurde het namelijk vaak te lang voordat het bestuur van corporaties op de vingers werd getikt.

"De bestuurders verkregen langzaam maar zeker een autonome positie, waarbij gedurfde prestaties tot veel steun binnen en buiten de corporatie leidde", aldus VU-onderzoeker Rik Koolma.

'Onaantastbaar'

Die bijval gaf bestuurders volgens Koolma het gevoel "onaantastbaar" te zijn. "Deze overmoed werd niet getemperd en het falen werd niet opgemerkt", zo stelt hij. "Zonnekoningengedrag van bestuurders alleen is een te simpele verklaring. Bestuurders hebben jarenlang te veel ruimte gekregen."

Koolma en zijn medeonderzoekers trekken hun conclusies na het doorlichten van zes corporaties die in de problemen kwamen door falend leiderschap. De uitkomsten lopen daarmee vooruit op het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie naar woningcorporaties. De uitgebreide verhoren daarvan werden onlangs afgesloten.

Lees berichten over de enquêtecommissie woningcorporaties