Havenbedrijf Zeeland Seaports heeft in het eerste halfjaar voor 17,3 miljoen ton aan goederen overgeslagen. Dat is een toename van 3 procent vergeleken met dezelfde periode in 2013. 

Dat maakte het havenbedrijf, dat de zeehavens van Vlissingen/Borsele en Terneuzen exploiteert, maandag bekend.

De grootste goederenstroom in de havens, natte bulk, groeide flink met 15,4 procent. De stijging komt vooral door een sterke toename van de overslag van chemische producten, mede door uitbreiding van de tankopslagcapaciteit in de havens.

Droge bulk kende een kleine daling in de overslagcijfers van 1,5 procent ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013. De daling betrof vooral overslag van ruwe mineralen en bouwmaterialen. Overslag van vaste brandstoffen en meststoffen liet daarentegen een stijging zien.

Export

De overslag van andere lading daalde met 9 procent. Roll-on-roll-off en containers zagen een behoorlijke stijging van de overslag, maar zijn relatief bescheiden segmenten voor de Zeeuwse havens.

Opvallend was verder een stevige toename van de export met 19 procent in zowat alle goederenstromen. De import daarentegen daalde 3,5 procent.

Zeeland Seaports doet geen voorspellingen over de overslag in het tweede halfjaar. ,,Niet alleen is het economisch herstel nog zeer fragiel, maar ook de impact van sanctiemaatregelen tegen en door Rusland blijven een onbekende'', aldus het havenbedrijf.