Payrollbedrijven hebben in de eerste jaarhelft gemiddeld vijf procent meer omzet behaald dan vorig jaar. Dat komt door toenemende flexibilisering van de arbeidsmarkt. 

Dat meldt brancheorganisatie VPO maandag.

De komende jaren zet de trend van flexibilisering door en gaat het aantal banen verder groeien, verwacht de belangenvereniging.

Twee jaar geleden nam de omzet van payrollbedrijven nog met zes procent af in de eerste jaarhelft. Vorig jaar was de omzet vlak, dit jaar werd er dus winst gemaakt.

"Ondernemers zien steeds vaker de voordelen van payrolling", aldus Jeu Claes, voorzitter van de VPO. Bedrijven kunnen door middel van payrolling de administratieve lasten en financiële verplichtingen die bij het werkgeverschap horen, grotendeels uitbesteden.

In mei bleek uit onderzoek van TNO dat het aandeel flexibele krachten in 2020 zal zijn toegenomen tot een derde van het totale personeelsbestand. In 2013 was nog een kwart van de werknemers zzp'er, uitzend- of oproepkracht.

Zorgelijk

Niet iedereen is blij met de payrollconstructie. Vooral vakbonden vinden de constructie zorgelijk. Werknemers komen bij payrolling niet bij het bedrijf dat hen aannam op de loonlijst, maar op die van payrollbedrijven.

Volgens vakbonden ontlopen werkgevers daarmee hun verantwoordelijkheden en liggen de risico's bij de werknemer. Ook hebben payrollers vaak slechtere arbeidsvoorwaarden, vinden de bonden.

De VPO wil rotte appels in de branche weerstand bieden door transparanter over de dienstverlening te zijn. Zo moet het voor een werknemer van begin af aan duidelijk zijn bij wie hij in dienst is en onder welke voorwaarden, aldus de VPO. De branchevereniging heeft daarom een keurmerk in het leven geroepen.

'Flexibiliteit op werkvloer zet verder door' | Aantal jonge freelancers stijgt sterk | 'Zzp'ers zijn kraamkamer ondernemerschap'