Rusland en Europa zijn economisch nauw met elkaar verbonden. Onder meer doordat Europese landen een grote afnemer zijn van Russisch gas. 

Maar volgens directeur Richard van de Sanden van wetenschappelijk instituut voor energieonderzoek DIFFER in Nieuwegein hoeft Europa, en daarmee Nederland, niet afhankelijk te zijn van Russisch gas.

Maar dan moet de politiek wel bereid zijn te investeren in alternatieve energiebronnen, zegt Van de Sanden. ''Nederland houdt zich nu te veel vast aan ouderwetse energiebronnen.'' De technologie om elektriciteit, opgewekt uit windmolens en zonnepanelen, om te zetten in synthetische brandstof, is er al.

''Uit zonlicht, water en CO2 uit de lucht kun je in feite alle brandstoffen maken die je wil. Je recycelt de verbrandingsproducten telkens tot nieuwe brandstof'', zegt de directeur.

Rendabel

Maar het kost volgens hem nog jaren onderzoek om deze vorm van energiewinning rendabel te maken en een infrastructuur op te bouwen waardoor deze duurzame energiedragers fossiele energiebronnen zoals olie en gas kunnen vervangen.

Wat de ontwikkeling van deze 'hernieuwbare energie’ het meest in de weg staat is de lage prijs van fossiele energie. ''Goedkope energie is cruciaal voor de economie'', aldus de DIFFER-directeur. Het omzetten van elektriciteit naar synthetische brandstof, zoals methaan en methanol, kost nu nog tien keer meer, zegt hij.

DIFFER wil grootschalig gebruik van alternatieve energie mogelijk maken en onderzoekt hiervoor de mogelijkheden. Volgens Van de Sanden heeft Nederland een leidende rol in dit onderzoek.

Gasrotonde

Bovendien liggen er wat hem betreft kansen voor ons land, dat zichzelf in de toekomst zou kunnen positioneren als 'energieland'. Nederland wil nu graag een gasrotonde zijn voor de distributie van Russisch gas door heel Europa, maar zou die rol ook kunnen spelen bij het distribueren van duurzaam gas, aldus Van de Sanden.

Overigens hoeven Europeanen niet bang te zijn dat Rusland de gaskraan dichtdraait, nu er een handelsoorlog is ontstaan als gevolg van de Russische inmenging in de Oekraïne, denkt Van de Sanden. ''Rusland dankt 40 procent van zijn inkomsten aan de export van gas naar het Westen. De hele economie van het land drijft daarop. Rusland is in feite meer afhankelijk van ons dan wij van Rusland''.