De financiële sector speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van sancties tegen Rusland.

Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) dinsdag. De centrale bank zegt dat Nederlandse banken en andere instellingen zich als "poortwachters" moeten gedragen. 

De Europese Unie heeft in de afgelopen weken sancties ingesteld tegen ruim honderd personen, bedrijven en instanties die bij het conflict in Oekraïne en de vliegramp met vlucht MH17 betrokken zijn.

Ook zijn er restricties op financiële transacties met Russische staatsbanken en gelden er voor een paar sectoren handelsbeperkingen.

Delict

De centrale bank benadrukt dat de sancties door iedereen moeten worden nageleefd, ook door financiële instellingen.

"Het niet naleven van sancties is een economisch delict. Financiële instellingen fungeren als poortwachter om ongewenste elementen in ons financiële stelsel waar nodig te identificeren, te weren en ongewenste transacties tegen te gaan."

Financiële instellingen moeten altijd controleren of zij banden hebben met de in de sanctieregeling opgenomen personen, bedrijven of instanties.  Ook moeten ze onderzoeken of ze met hun dienstverlening in potentie ongeoorloofde transacties mede mogelijk maken of uitvoeren. 

Sanctielijst

Het volstaat niet om alleen de gepubliceerde namen op de sanctielijst af te lopen. De instellingen moeten er volgens DNB "alles aan doen om te doorgronden wie de uiteindelijke zeggenschap heeft bij een klant." 

Zo kan iemand zich bijvoorbeeld verschuilen achter ondernemingen, stichtingen of andere personen. Ook moet de bank kijken wie de financiële relaties van hun klant zijn.  

Actie

Mocht er een link met een verboden transactie zijn, dan moet een financiële instelling direct actie ondernemen. Dat zou kunnen neerkomen op het verplicht bevriezen van een tegoed op een bankrekening of het blokkeren van een verzekerings- of pensioenpolis. Ook kan een bank verplicht zijn een krediet te beëindigen. 

De instelling moet DNB daar direct over informeren. De centrale bank houdt samen met de Autoriteit Financiële Markten toezicht op de naleving van de sancties.

Als een instelling de regels overtreedt, kunnen de toezichthouders een last onder dwangsom of bestuurlijke boete opleggen. Ook kunnen ze strafrechtelijk aangifte doen. 

Overzicht sancties EU tegen Rusland | Overzicht sancties Rusland tegen EU | Grote bedrijven waarschuwen voor sancties