Om miljardenschade te voorkomen in de komende decennia willen onderzoekers en gemeenten dat er een nationale aanpak komt om de stijgende risico’s en kosten van bodemdaling tegen te gaan.

Dat meldt het Financieele Dagblad.

De bodemdaling komt in tientallen gemeenten in het westen van Nederland en in de Friese veenweidegebieden voor.

De gemeenten zakken omlaag omdat ze op een metersdikke veenbodem zijn gebouwd. De daling kan zorgen voor schade aan woningen en infrastructuur en ernstige wateroverlast.

Maatregelen om de bodemdaling te verminderen of te voorkomen zijn lastig. Het ophogen van straten en tuinen met zand is nodig, maar verhoogt de druk op de bodem.

De 21 bij het Platform Slappe Bodem (PSB) aangesloten gemeenten willen een belangrijke plek voor bodemdaling in het Deltaprogramma van de Rijksoverheid.