De werkloosheid is in juni gedaald naar 8,4 procent van de beroepsbevolking.

Dat maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag bekend.

Het is de tweede maand op rij dat de werkloosheid afneemt. Er zijn meer mensen aan het werk. De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid komt uit op 657.000 personen.

In totaal nam de werkloosheid af met 16.000 personen. In mei was de werkloosheid al gedaald van 8,7 procent van de beroepsbevolking naar 8,6 procent.

In maart nam het aantal werklozen ook af, maar toen kwam dat doordat mensen zich terugtrokken van de arbeidsmarkt.

Over het gehele tweede kwartaal gezien, is de werkloosheid met gemiddeld negenduizend mensen per maand gedaald. Terwijl in mei en juni een afname werd opgetekend, steeg de werkloosheid in april nog licht.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van het CBS. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Volgens de internationale definitie van de International Labour Organisation (ILO) bedroeg de werkloosheid in Nederland 6,8 procent van de beroepsbevolking, tegenover 7 procent in mei. De werkloosheid in Nederland is in internationaal opzicht relatief laag.

Vanaf 2015 zal het CBS de werkloosheidscijfers baseren op de ILO-definitie. Deze verschilt vooral van de nationale definitie op het gebied van het aantal uren per week dat iemand werkt of wil werken.

WW-uitkeringen

Het aantal lopende WW-uitkeringen is in juni met 1,1 procent gedaald ten opzichte van de voorgaande maand, tot 431.000.

In bijna alle sectoren was een daling te zien, alleen in het openbaar bestuur steeg het aantal WW-uitkeringen met 4,7 procent. Ook het aantal WW-uitkeringen aan 55-plussers nam toe. Onder jongeren tot 25 jaar was juist de sterkste afname te zien. 

"Het kan zijn dat jongeren weer terug naar school gaan en nu gaan genieten van hun vakantie", aldus Mirjam Sterk, ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid in een reactie. "Het kan ook zijn dat ze ontmoedigd raken."

Uitkeringsinstantie UWV heeft in de eerste helft van dit jaar 304.000 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt, een toename van 1,1 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Tegelijkertijd werden er in het eerste halfjaar 312.000 WW-uitkeringen beëindigd, bijna 20 procent meer dan in 2013. In de eerste helft van 2014 werden er meer uitkeringen gestaakt dan er nieuwe werden verstrekt.

Nog steeds te hoog

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid noemt het "heel goed nieuws" dat de werkloosheid verder is gedaald, maar constateert ook dat die nog steeds veel te hoog is.

Volgens het ministerie zijn er steeds meer signalen dat het de goede kant op gaat met de economie. "De productie in de industrie groeit, het aantal faillissementen neemt af en de huizenverkopen stijgen. Ook op de arbeidsmarkt lijken we langzaam maar zeker de weg naar boven te vinden. Zo neemt het aantal uitzenduren en vacatures toe", stelde het departement donderdag in een reactie.

Het ministerie benadrukt dat het bestrijden van de werkloosheid topprioriteit blijft voor het kabinet, dat met diverse maatregelen probeert om jongeren en ouderen aan werk te helpen en te houden.

'Werkgelegenheid groeit weer in 2015' | UWV verstrekt recordaantal nieuwe WW-uitkeringen

Vijf dingen die u moet weten over werkloosheid