De taal die door de leidinggevenden binnen een bedrijf wordt gesproken, heeft invloed op de mate waarin een onderneming sociale verantwoordelijkheid neemt.

Dat blijkt uit onderzoek van onder meer de universiteit van Tilburg en Harvard University.

Als de spreektaal binnen een bedrijf een hard grammaticaal onderscheid heeft tussen heden en toekomst, investeert de onderneming minder in sociale verantwoordelijkheid.

Wanneer een taal minder "toekomstgericht" is, doet een bedrijf het juist beter op het gebeid van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Sommige talen stellen het grammaticaal onderscheiden van toekomstige gebeurtenissen verplicht, terwijl het in andere talen optioneel is. In het laatste geval lijkt de toekomst dichterbij te zijn.

Nederlands

Engels en Frans zijn volgens het onderzoek voorbeelden van talen met een hard grammaticaal onderscheid tussen toekomst en heden. Nederlands en Duits worden aangehaald als voorbeelden van het tegengestelde.

Zo kent de Duitse zin 'morgen ist es kalt’ (‘morgen is het koud, red.) geen expliciete grammaticale marker voor de toekomstige tijd, in tegenstelling tot het Engelse 'it will be cold tomorrow', waarin de toekomstaanduiding ‘will’ moet worden gebruikt. 

Volgens de onderzoekers ervaren de sprekers van een taal de toekomst als verder weg wanneer een taal een scherp onderscheid maakt tussen heden en toekomst. Zij zouden daardoor minder rekening houden met de langetermijngevolgen van hun acties.

Hetzelfde effect geldt voor risicogedrag als roken, beleggen in aandelen en het hebben van onveilige seks. "Het  onderzoek laat zien dat taal een fundamentele rol speelt bij het vormgeven van economisch gedrag", zo luidt de conclusie.

Er zijn in totaal duizenden bedrijven verspreid over 59 landen bestudeerd tussen 1999 en 2011. "Taalgebruik is een variabele die een sterke voorspellende waarde heeft voor MVO en duurzaamheid", aldus de onderzoekers.

Korte bedrijfsnaam lokt beleggers