Zorgverzekeraars hebben in 2013 in totaal 356 miljoen euro bespaard door meer aan controle en fraudebestrijding te doen. Dit is 142 miljoen euro meer dan in 2012.

Dat blijkt dinsdag uit de jaarlijkse inventarisatie van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Het grootste deel van de besparing, 329 miljoen euro, is te danken aan het achteraf controleren van betaalde declaraties. 

Fraudeonderzoek bracht daarnaast 27,3 miljoen euro aan onjuistheden aan het licht. Daarvan is 9,4 miljoen euro daadwerkelijk aan fraude vastgesteld. Er wordt pas van fraude gesproken als een regel opzettelijk of bewust is overtreden.

De fraude vond in 2013 vooral plaats met het persoonsgebonden budget (PGB), maar ook ziekenhuizen en de farmacie maakten zich er schuldig aan.

Gemiddeld bedrag

Het gemiddelde bedrag per vastgestelde fraude stijgt al jaren. In 2013 bedroeg dit 36.828 euro, in 2012 was het nog 27.245 euro en het jaar daarvoor 19.642 euro.

Zorgverzekeraars gingen vorig jaar grondiger na of de gedeclareerde zorg ook echt geleverd was. Dit gebeurde bijvoorbeeld via enquêtes en dossiercontroles. Ook voorafgaand aan de uitbetalingen voeren de verzekeraars controles uit.

"Het is onacceptabel dat geld van premiebetalers onjuist wordt uitgegeven", aldus ZN. Het afgelopen jaar zijn de inspanningen om onjuiste declaraties en het opsporen van fraude geïntensiveerd.

Waarschuwingssysteem

In 203 hebben de verzekeraars na het plegen van fraude 67 keer de overeenkomst opgezegd en 61 keer een persoon geregistreerd in een waarschuwingssysteem waarmee andere verzekeraars worden gealarmeerd. Daarnaast is 97 keer een verzoek gedaan om een geval van fraude via het bestuursrecht, strafrecht of tuchtrecht aan te pakken.

Zorgverzekeraars kunnen in geval van fraude de zaak eventueel overdragen aan de NZa, de FIOD, de iSZW of de IGZ, als zij over onvoldoende onderzoeks- of sanctiemiddelen beschikken.

Begin dit jaar kreeg het St. Antonius Ziekenhuis, dat vestigingen heeft in Nieuwegein en Utrecht, een boete van 2,5 miljoen euro opgelegd vanwege foute declaraties. Omdat dit onderzoek in 2013 nog liep, worden de resultaten hiervan opgenomen in de inventarisatie over 2014 of 2015, aldus ZN.