De hoeveelheid werk voor uitzendkrachten is tussen halverwege mei en midden juni explosief toegenomen.

Het aantal door uitzendkrachten gewerkte uren nam in de periode van 19 mei tot en met 15 juni (week 21 tot en met 24) met 8 procent toe ten opzichte van een jaar eerder.

In de industrie was 10 procent meer werk voor uitzendkrachten, terwijl in de technische sectoren 8 procent meer flexibele werkkrachten werden ingehuurd.

In de administratieve sectoren steeg het aantal uitzenduren met 5 procent. De omzet van uitzendbedrijven steeg met 8 procent.

De uitzendmarkt toont sinds het najaar van 2013 tekenen van herstel. Daarvoor nam de werkgelegenheid voor uitzendkrachten sinds begin 2012 bijna onafgebroken af. De groei van de meest recente periode is twee keer zo sterk als de toename in de 4 voorgaande maanden.

Graadmeter

In de eerste helft van dit jaar nam de werkgelegenheid voor uitzendkrachten gemiddeld met 4 procent toe. De stijging was in die periode met 7 procent het sterkst in de technische sectoren.

De ontwikkelingen op de uitzendmarkt worden gezien als een graadmeter voor de hele arbeidsmarkt. Bij economisch herstel zetten veel bedrijven eerst meer uitzendkrachten aan het werk, voordat met de werving van nieuw vast personeel wordt begonnen.