Het kabinet ziet af van de verdere uitwerking en invoering van de winstbox. Dat schrijft staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Volgens Wiebes leidt de invoering van de winstbox tot het "betreden van een te onzekere weg, met ongewisse voordelen en duidelijke nadelen".

De winstbox zou op 1 januari 2015 worden ingevoerd. De nieuwe box zou naast de drie al bestaande boxen komen.

Als gevolg daarvan zouden sommige fiscale regelingen vervallen, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de fiscale oudedagsreserve. Ook zou het urencriterium komen te vervallen.

FNV Zelfstandigen is blij met het besluit. "Invoering van de winstbox zou voor veel zzp’ers een achteruitgang in besteedbaar inkomen betekenen. Ook de belastingregelgeving zou ingewikkelder worden", aldus de zelfstandigenorganisatie in een reactie.

Economische effecten

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft eerder dit jaar in opdracht van het kabinet de economische effecten van de winstbox in kaart gebracht.

Het planbureau concludeerde dat het niet mogelijk is om op basis van het huidige instrumentarium uitspraken te doen over de netto werkgelegenheidseffecten en overige economische gevolgen van de winstbox.

Wel schatte het CPB in dat de gemiddelde belastingdruk voor zelfstandigen over de hele linie iets omhoog zou gaan als gevolg van de winstbox. De huidige voordelen komen vooral ten goede aan zzp'ers met lagere winstinkomens vanwege de zelfstandigenaftrek.