De roep om een goed collectief stelsel voor zzp'ers is groot omdat veel zelfstandigen door het ijs zakken bij ziekte of werkloosheid.

Dat zegt Ton Heerts, voorzitter van vakcentrale FNV, in een gesprek met NU.nl. 

Hij noemt de toename van "goede zzp'ers" een positieve ontwikkeling.

"Een goede zzp'er is iemand met inkomenszekerheid, met een pensioenregeling en die invaliditeit of werkloosheid kan opvangen." Heerts spreekt in zo'n situatie eerder van een "zelfstandige ondernemer."

Als zij aan deze voorwaarden voldoen, hebben zij volgens de werknemersvoorman bestaansrecht omdat dan alle risico's zijn afgedekt.

"Die ontwikkeling vinden wij positief, het is niet voor niets dat wij er ook een eigen bond voor hebben", zegt Heerts verwijzend naar FNV ZZP.

Heerts pleitte woensdag samen met vakcentrales CNV en VCP dat de werkloosheid in Nederland topprioriteit moet krijgen. Gezamenlijk presenteerden zij daarom een banenplan met daarin het streven om in 2020 minder dan vierhonderdduizend werklozen te hebben. 

Keerzijde

"Maar we zien ook een keerzijde van het zzp-schap. Namelijk de run naar de bijstand, die hebben ze soms niet." 

Bij de aantallen die werkgeversorganisatie VNO-NCW noemt over het aantal zzp'ers in ons land, zet Heerts vraagtekens. "Er zijn honderdduizenden zelfstandigen zijn die het heel moeilijk hebben om rond te komen."

Volgens de werkgeversorganisatie zijn er 800.000 zelfstandigen. Naar verwachting zal dit aantal de komende tien jaar verdubbelen.

Hans de Boer, de nieuwe voorzitter van VNO-NCW, noemde afgelopen zaterdag de opmars van de zzp'er de "mooiste verandering in het Nederlands economisch bestel van de laatste vijftig jaar".