De melkprijs lijkt voor melkveehouders ook dit jaar gunstig uit te pakken. Dat voorspelt LTO Nederland maandag naar aanleiding van een rapport over de internationale zuivelmarkt.

De gemiddelde prijs voor honderd kilo melk stond vorig jaar op recordhoogte in de Europese Unie, met een prijs van 37,95 euro. Dat is een stijging van bijna 12 procent ten opzichte van 2012. 

De historisch hoge prijs komt door de hogere mondiale vraag naar zuivelproducten. De melkprijzen zijn dit jaar hoog gebleven. In april schommelde deze rond de 39 euro. 

De twee grote Nederlandse zuivelbedrijven, FrieslandCampina en DOC Kaas, behoren tot de best betalende partijen in de EU. FrieslandCampina staat met prijs van 41,87 euro derde, na een Fins en Italiaans zuivelbedrijf.

Azië

De coöperatie uit Amersfoort profiteert ten opzichte van andere bedrijven relatief veel van de populariteit van melk in Azië. Ook wist het concern veel te verdienen op kindervoeding en voedingsingrediënten. De opbrengst uit consumentenzuivelproducten in Europa stond echter wel onder druk. 

DOC Kaas betaalt per honderd kilo kaas 38,97 euro en staat daarmee op plaats vier. Het concern weet steeds meer kaas te verkopen, vooral buiten de EU. 

Door de gunstige melkprijs zien agrariërs hun toekomst weer rooskleuriger in. "Zeker in Nederland zien jonge boeren er weer een uitdaging in om het melkveebedrijf van hun ouders over te nemen en verder te ontwikkelen om daarmee een inkomen en toekomst te hebben in de sector", stelt voorzitter van LTO Melkveehouderij Kees Romijn in zijn inleiding op het rapport. 

Negatief

De hoge melkproductie heeft echter ook een negatieve impact op de inkomens van boeren. Omdat het landelijke melkquotum met 4 procent werd overschreden, krijgen de Nederlandse boeren een heffing van Europa van 132 miljoen euro. Voor dit jaar wordt weer een flinke heffing voorzien. Volgend jaar wordt het quotum afgeschaft. 

Nederland werkt momenteel met Oostenrijk en Duitsland aan een voorstel om te voorkomen dat in de laatste jaren dat het melkquotum bestaat inderdaad recordboetes worden uitgedeeld. Begin mei kreeg staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma (PvdA) hier toestemming voor van de andere lidstaten.

Het onderwerp staat in juli op de agenda van de landbouwraad van Europese Unie. Tot nu toe leek er geen meerderheid te zijn voor het verzachten van de boetes.