Boer moet op zoek naar alternatief geld

Land- en tuinbouwbedrijven moeten in toenemende mate op zoek naar andere externe financieringsbronnen, nu banken door de financiële crisis terughoudender zijn geworden met het verstrekken van leningen.

Dergelijke alternatieve financiering gebeurt al op kleine schaal, maar zal naar verwachting in omvang toenemen, zegt onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR.

Het gaat met name om crowdfunding en zogenoemde kredietunies. Dat zijn coöperaties van ondernemers binnen een branche of regio die hun collega's geld lenen.

Banken zullen ook sneller bereid zijn geld te lenen als de boer of tuinder ook uit deze alternatieve bronnen geld krijgt, zegt het onderzoeksinstituut.

De agrarische sector wordt steeds meer extern gefinancierd, waarbij banken nog altijd de belangrijkste kredietverstrekker zijn. De afgelopen tien jaar is het geleende bedrag meer dan verdubbeld van 315.000 naar 700.000 euro per bedrijf.

Volgens LEI Wageningen UR is schaalvergroting de belangrijkste oorzaak. In 2000 telde Nederland nog 97.000 land- en tuinbouwbedrijven, nu zijn dat er nog 67.500.

''Omdat bedrijven groter zijn geworden is er per bedrijf ook meer behoefte aan meer kapitaal'', legt een woordvoerder uit. Het geld wordt vooral gestoken in innovatie en verduurzaming.

Ondernemend

Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland herkent de trend dat boeren minder vaak gebruik maken van een bancaire lening. 

"Je ziet het bij veel mkb-bedrijven", zegt een woordvoerster tegen NUzakelijk. "Op zich is het geen kwalijke ontwikkeling. Al moeten we ervoor waken dat dit niet alleen maar uit nood gebeurt."

Het is mooi als men via alternatieve kanalen zelf kapitaal kan verzamelen, stelt LTO. "Crowdfunding komt vooral voor bij wat kleinere biologische boerderijen. Zoals het slachten van een koe zodra genoeg consumenten het vlees willen kopen."

LTO denkt dat boeren de afgelopen jaren onder invloed van de markt ondernemender zijn geworden. "Ze hebben hun dienstverlening verbreed. Je ziet steeds vaker dat ze hun deuren opengooien voor het publiek en dat ze nevenactiviteiten ontplooien, zoals kaasmakerijen, campings en biologische winkeltjes."

Nederland exporteerde vorig jaar voor ruim 83 miljard euro aan agrarische producten. De landbouw- en tuinbouwsector, waarin ongeveer 160.000 mensen werken, draagt rond de 9 procent bij aan de totale economie van Nederland.

Lees meer over:

NUlokaal adverteren

NUwerk

Tip de redactie