Negen verzekeraars investeren samen met ABN Amro in totaal 280 miljoen euro in het mkb. Dat doen ze in een nieuw samenwerkingsverband dat dinsdag wordt aangekondigd.

Het gaat om de verzekeraars Achmea, Aegon, ASR, Delta Lloyd, Generali, De Goudse, Nationale-Nederlanden, SNS REAAL en VvAA, die hierbij gecoördineerd worden door het Verbond van Verzekeraars.

Samen zijn de negen verzekeraars goed voor de helft van het bedrag, ABN Amro neemt de andere helft voor haar rekening.

In de 'samenwerking MKB financiering’, zoals het samenwerkingsverband heet, worden ook het risico en het rendement op de leningen fifty-fifty verdeeld tussen verzekeraars en bank.

Kleiner mkb

De leningen zijn bedoeld voor het kleinere mkb. De kredieten bedragen maximaal een miljoen euro en hebben een looptijd van maximaal zeven jaar. De investeringen lopen via ABN Amro.

Naar verwachting wordt op korte termijn gestart met de mkb-financiering. Hiermee is de samenwerking een van de eerste gezamenlijke initiatieven op dit gebied.

In februari 2013 lieten de verzekeraars in het rapport 'investeren in Nederland’ al weten een rol te willen spelen in de financiering van het mkb. Deze samenwerking borduurt daarop voort.

Verzekeraars verstrekken wel al leningen aan het mkb, maar dit gebeurt nog niet op grote schaal. Bovendien gaat het dan om grotere leningen.

Qredits

Verzekeraars beleggen al ruim 60 procent van hun vermogen in de Nederlandse economie. Eerder maakte de groep verzekeraars al bekend 30 miljoen euro in microfinancieringsorganisatie Qredits te investeren.

Verwacht wordt dat de vraag naar kredieten vanuit het bedrijfsleven de komende tijd zal stijgen door de aantrekkende economie.

Blij

MKB-Nederland stelt in een reactie blij te zijn met het nieuwe initiatief. "We verwachten een groei van de vraag naar financiering, dus aanvullende financiering is welkom", aldus een woordvoerster van de brancheorganisatie.

Het is wat MKB-Nederland betreft "heel erg goed" dat de verzekeraars zich vooral op het kleinere mkb richten. "In die categorie is de nood het hoogst. Bedragen tussen de tweeëneenhalve ton en een miljoen euro zijn het meest problematisch."

Verzekeraars willen 170 miljoen in mkb steken | 'Mkb leunt te veel op bankfinanciering' | Institutionele beleggers steken geld in mkb