De gasprijs voor bedrijven is de afgelopen drie jaar flink gestegen. Vooral bedrijven met een klein tot middelgroot verbruik waren er meer aan kwijt.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag. 

De prijsstijging voor bedrijven met een klein tot middelgroot verbuik komt vooral door belastingmaatregelen. Deze ondernemingen betaalden vorig jaar gemiddeld een derde meer voor gas dan drie jaar eerder. 

In 2012 is het btw-tarief van 19 naar 21 procent verhoogd. Ook is er vorig jaar een extra belasting ingevoerd op energie. De overheid int sindsdien een belasting op duurzame energie om investeringen in duurzame energie te stimuleren.

Daarnaast vielen deze bedrijven per 2013 in dezelfde energiebelastingschijf als particulieren. De prijs van gas bestond voor kleine en middelgrote verbruikers vorig jaar voor ruim 40 procent uit belastingen. In 2010 kwam dat aandeel nog uit op 38 procent.

Flinke stijging

Prijs voor ondernemingen met een groot tot zeer groot verbruik (10 tot 1.000 terajoule) is in de periode tussen 2010 en 2013 minder sterk gestegen. Toch kreeg ook deze categorie met een flinke stijging te maken. 

Voor bedrijven met een zeer groot verbruik steeg de prijs 23 procent. Grootverbruikers betaalden 18 procent meer. 

Als belastingen buiten beschouwing worden gelaten, steeg de prijs juist harder naarmate een bedrijf meer verbruikte.