Het overschot op de lopende rekening van de Europese Unie komt in het eerste kwartaal van 2014 uit op 32,2 miljard euro, tegen 34,9 miljard euro in dezelfde periode in 2013. 

Dat maakt het Europese statistiekbureau Eurostat vrijdag bekend in een eerste raming.

In het vierde kwartaal van 2013 kwam het overschot op de lopende rekening, het verschil tussen betalingen aan en ontvangsten uit het buitenland, nog uit op 36,3 miljard euro voor alle landen van de Europese Unie.

Voor de eurozone wordt in het eerste kwartaal van dit jaar een overschot gemeld van 66 miljard euro. Dat is iets lager dan in het kwartaal daarvoor (66,3 miljard euro), maar een stijging ten opzichte van het eerste kwartaal in 2013 (52,2 miljard euro).