De Europese Centrale Bank (ECB) verlaagt het belangrijkste rentetarief waartegen banken in de eurozone geld kunnen lenen van 0,25 naar 0,15 procent. De depositorente wordt voor het eerst negatief met min 0,1 procent.

Dat maakt de ECB donderdagmiddag bekend.

Het rentetarief staat nu op het laagste niveau ooit sinds de invoering van de euro. Met deze maatregel neemt de centrale bank een rigoureuze stap om het deflatiegevaar in de eurozone tegen te gaan.

Een laag prijsniveau, dat kan omslaan in deflatie, vormt een risico voor het broze herstel op de Europese markten.

Depositorente 

Banken ontvangen de depositorente wanneer zij geld voor een korte periode bij de ECB stallen. Nu betalen zij een 'boete' als zij geld in bewaring geven bij de centrale bank. 

De herfinancieringsrente, het percentage dat banken moeten betalen wanneer zij geld lenen om aan het einde van de dag aan hun betalingsverplichtingen te kunnen voldoen, wordt verlaagd met 0,35 basispunten naar 0,40 procent.

Inflatie

Eerder deze week meldde het Europese statistiekbureau Eurostat dat de inflatie in de eurozone in mei verder is gedaald naar 0,5 procent op jaarbasis. In april stond het gemiddelde prijspeilniveau nog op 0,7 procent.

Mario Draghi, de president van de ECB, heeft meerdere keren benadrukt dat een stabiele prijsontwikkeling in de eurozone de belangrijkste taak is voor de centrale bank. De ECB streeft naar een percentage van onder maar dichtbij de 2 procent.

In een toelichting op de renteverlagingen stelde Draghi de inflatieverwachting naar beneden bij. Voor dit en volgend jaar gaat de ECB uit van respectievelijk 0,7 en 1,1 procent in plaats van 1 en 1,3 procent.

In 2016 voorspelt de centrale bank dat de consumentenprijzen stijgen met 1,4 procent, dat iets onder het eerder genoemde percentage van 1,5 in maart.

Dijsselbloem

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) vindt dat er te veel druk ligt op de ECB om de economie te stimuleren en de inflatie te bestrijden.   

"De verwachtingen zijn heel hoog en ik denk niet dat het een gezonde ontwikkeling is om zoveel van centrale bankiers te verwachten. Sommige maatregelen die ze nemen zullen helpen, maar de verwachtingen mogen niet te hoog worden'', aldus Dijsselbloem.

Klaas Knot

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB) en bestuurder van de ECB heeft het in een korte toelichting over een "stevig pakket" maatregelen.

''We zijn een veelomvattend en ambitieus pakket maatregelen overeengekomen dat erop gericht is de twee belangrijkste uitdagingen voor het monetaire beleid in de eurozone het hoofd te bieden, namelijk de te lage inflatie en de gebrekkige kredietverlening aan bedrijven'', aldus Knot.

Zo zijn naast de renteverlaging de mogelijkheden voor banken om geld te lenen bij de ECB verruimd. Vooral bedrijven zouden daarvan moeten profiteren. ''Deze nieuwe leenmogelijkheid voor banken is met name bedoeld om de zakelijke kredietverlening vlot te trekken'', zei Knot.

Het ingrijpen door de ECB mag geen aanleiding zijn voor regeringen om achterover te leunen. "Europese overheden moeten onverkort doorgaan met het doorvoeren van structurele hervormingen om het groeivermogen en de werkgelegenheid structureel op een hoger niveau te krijgen", aldus Knot. "Daar zijn onze maatregelen geen alternatief voor."

Goedkoper

Als Europese banken goedkoper geld kunnen lenen, dan heeft dat invloed op de inflatie. In theorie wordt krediet voor consumenten en bedrijven goedkoper en komt er meer geld in omloop. Daardoor stijgen de prijzen van producten en daarmee de inflatie.

De ECB wil hetzelfde effect bereiken met een negatieve depositorente. Banken moeten nu eerder bereid zijn hun geld in de economie te investeren en niet bij de centrale bank te stallen. 

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de ECB al eerder opgeroepen om 'onconventionele maatregelen' te nemen. 

Uitstellen

De consumentenprijzen in de eurozone laten sinds 2012 een dalende trend zien. Wanneer dit voor een langere periode aanhoudt, stellen consumenten hun aankopen uit omdat spullen goedkoper worden waardoor bestedingen laag blijven. Dat heeft een drukkend effect op de toch al kwetsbare economische groei. 

Ook wordt het voor huishoudens en overheden moeilijker om schulden af te lossen, geld, en dus ook de schuld, wordt bij deflatie meer waard. Met name voor landen met een hoge staatsschuld levert dit problemen op.

Dit moet u weten over inflatie | Beurzen verder omhoog na ECB-besluit | Bank of England houdt rente op 0,5 procent | ECB gaat banken onder voorwaarden extra lenen | 'Consument merkt niets van renteverlaging'