Bedrijven in de transportsector zijn in het eerste kwartaal weer iets verder uit het crisisdal gekropen.

De omzet steeg met anderhalf procent, het aantal faillissementen nam af en de export name toe. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag gemeld.

Vervoerders over zowel land als water zagen hun omzetten toenemen. Vooral pakjesbezorgers deden het goed met een omzetstijging van negen procent door groeiende online aankopen.

Het aantal faillissementen nam in de eerste drie maanden van het jaar af tot 83, op een totaal van 34 duizend bedrijven. Vorig jaar gingen nog 151 bedrijven op de fles in het eerste kwartaal. Dat was, net als in 2012, een toename.

Luchtvaart

Luchtvaartvervoerders zagen hun omzet wel afnemen, met twee procent op jaarbasis. De daling is toe te schrijven aan lage prijzen door toegenomen concurrentie en negatieve wisselkoerseffecten.

Taxibedrijven haalden eveneens minder omzet, doordat minder mensen de taxi namen door de crisis. De omzet in de taxibranche nam met vier procent af.

Door de opbeurende cijfers zijn vervoerders over het algemeen weer wat positiever over de eigen prestaties dan in voorgaande kwartalen. Het merendeel voorziet in het tweede kwartaal meer bedrijvigheid en meer omzet. Toch snoeit vijf procent van de transporteurs dit kwartaal in het personeelsbestand, tegen drie procent dat wil uitbreiden.