Belangenorganisatie PZO-ZZP reageert "verheugd" op moties die dinsdagavond door de Tweede Kamer zijn aangenomen. Het gaat om voorstellen over zzp'ers in de zorg en het onderwijs.

Volgens de organisatie zijn de 27 aangenomen moties "in het belang van de positie van zzp'ers" en wordt het zelfstandig ondernemerschap daarmee verder gewaarborgd.

Zzp'ers hebben een VAR-verklaring van de Belastingdienst nodig om als zelfstandige te kunnen werken. Sinds enige tijd past de fiscus deze regels strenger toe en worden er minder VAR-verklaringen afgegeven.

In een aantal gevallen zijn ze zelfs ingetrokken. Dat doet de Belastingdienst omdat sommige zelfstandigen in schijnconstructies zouden werken. Zij zijn actief als zelfstandige, maar hebben feitelijk een verkapt dienstverband. 

Hun werk met tussenkomst van een zorginstelling of bemiddelingsbureau wordt beschouwd als "werk in dienstbetrekking". Zij kunnen hun VAR-verklaring kwijtraken en kunnen dan geen aanspraak meer maken op belastingvoordelen voor ondernemers.

Oplossing

De Kamerleden stemden dinsdag onder meer voor een structurele en langetermijnoplossing voor zzp'ers die in de zorg werken en hun VAR-verklaring zijn kwijtgeraakt. 

Ook willen Kamerleden dat zzp-docenten vooralsnog niet strenger gecontroleerd worden. Het kabinet zou eerst gesprekken tussen de Belastingdienst en belanghebbenden moeten afwachten.

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft eerder laten weten dat de fiscus met de Vereniging van Hogescholen praat om de positie van zzp'ers in kaart te brengen. Beide partijen overwegen daarna een convenant af te sluiten. 

Duidelijkheid

De Tweede Kamer vraagt ook om meer duidelijkheid. Voor 30 juni moet het voor opdrachtgevers en zzp'ers duidelijk zijn hoe zelfstandigen in de zorg aan het werk kunnen. 

Ook heeft de Kamer aan de regering gevraagd om in het najaar te vertellen hoeveel zorg-zzp'ers hebben meegedaan aan een zorgpilot. Via deze pilot kunnen zorgverleners direct een contract afsluiten met een zorgkantoor en met degene aan wij zij zorg verlenen. 

Kamerleden kunnen met een motie aangeven dat een onderwerp belangrijk is en de regering oproepen om actie te ondernemen. 

'Zorg-zzp'er moet contract rechtstreeks met cliënt regelen' | Zzp-club juicht VAR-voorstel toe | 'VAR moet breder inzetbaar worden' | 'Stop jacht op zzp'er'