De salarissen voor bestuurders van pensioenfondsen zijn te laag, vindt pensioenbestuurder René van de Kieft.

Daardoor is het moeilijk om mensen met voldoende deskundigheid te vinden, zo zegt Van de Kieft dinsdag tegen het Financieele Dagblad (FD).  

"Vanwege de historie van werkgevers- en werknemersbesturen in de pensioensector zijn de bestuurdersvergoedingen laag", zegt Van de Kieft tegen de zakenkrant.

"Nu er steeds meer professionals in het bestuur komen, is dat echter niet langer houdbaar." Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) toetst tegenwoordig of de bestuurders en commisarissen van pensioenfondsen wel deskundig genoeg zijn. 

Volgens de krant zijn de salarissen van pensioenbestuurders tussen 2008 en 2011 met 61 procent gestegen, mede doordat DNB hogere eisen stelt aan de bestuurders. 

Kwaliteit 

De Pensioenfederatie reageert kritisch op het voorstel van Van de Kieft om "zogenoemde professionele bestuurders" een hoger salaris te geven. "De suggestie dat een bestuur met sociale partners van mindere kwaliteit zou zijn wordt niet onderbouwd", stelt directeur Gerard Riemen van de koepelorganisatie van pensioenfondsen.

"Een gematigd beloningsbeleid voor bestuurders is een groot goed in onze sector. We willen een sector zijn met de focus op maatschappelijk belang, geen commerciële bedrijven." 

Het bestuur van een pensioenfonds is een deeltijdbaan. De Pensioenfederatie hanteert als richtlijn een naar fulltime omgerekend salaris van honderdduizend euro voor een klein pensioenfonds, tot 140.000 euro voor een groot pensioenfonds.