De bedrijfsinvesteringen zijn in het eerste kwartaal toegenomen in vergelijking met een jaar eerder. Met name de investeringen in de bouw zijn aangetrokken, mede door gunstige weeromstandigheden.

Ook hebben ondernemingen meer in machines en computers geïnvesteerd. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De resultaten liggen in lijn met de toegenomen bezettingsgraad en het toegenomen producentenvertrouwen.

De investeringen in bedrijfswagens lagen 6,7 procent lager dan een jaar eerder, dat komt doordat de fiscale regels voor bijtelling per 1 jnauari zijn verscherpt.

Investeringen

De bruto-investeringen in vaste activa zijn met 6,3 procent gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal in 2013.

Na acht opeenvolgende kwartalen van krimp groeiden de investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken met 7,1 procent. Ook investeringen in woningen, bedrijfsgebouwen en machines stegen.

Industrie

Het herstel van de industrie zet door. In het eerste kwartaal lag de industriële productie bijna 4 procent hoger dan een jaar eerder, mede door verhoogde buitenlandse afname.

De delfstoffenwinning, energievoorziening en financiële instellingen toonden een krimp. Bouw en horeca profiteerden van de zachte winter, net als de glastuinbouw waar minder gas verstookt hoefte te worden.

Dienstverlening

De toegevoegde waarde van commerciële dienstverlening is het eerste kwartaal met 1,2 procent gegroeid. De toegevoegde waarde van handel, vervoer en horeca lag 2,5 procent hoger.

Verhuur en handel in onroerend goed groeide met 2,4 procent; zakelijke dienstverleners met 2,0 procent en informatie en communicatie groeide 2,1 procent.

De waarde van niet-commerciële dienstverlening groeide met 0,2 procent. Zowel overheid als onderwijs krompen, dankzij gezondheids- en welzijnszorg was er toch nog sprake van een lichte groei.