Bedrijven die tijdelijk personeel nodig hebben, kiezen steeds vaker voor zelfstandige ondernemers. Vorig jaar huurde ruim 30 procent van de werkgevers een zzp'er in.

Dat blijkt uit cijfers van het UWV. Zzp'ers zijn daarmee voor het eerst gewilder dan uitzendkrachten. 

Het aantal bedrijven dat met uitzendkrachten werkt, schommelt rond de twintig procent. De inzet van zzp'ers is daarentegen in twee jaar tijd bijna verdubbeld. In 2011 werkten nog slechts zestien procent van de bedrijven met zelfstandigen. Vooral grote werkgevers doen een beroep op zelfstandigen.

De meeste bedrijven geven aan zzp'ers in te huren vanwege de flexibele personeelsvoorziening. Alleen in de agrarische sector, de overheid en het openbaar bestuur ligt dat anders; in het agrarisch bedrijf worden zzp'ers vooral ingezet om pieken in het productieproces op te vangen. De overheid huurt zelfstandigen vooral in vanwege hun kennis en ervaring.

Zelfstandigen worden ook verhoudingsgewijs ook vaker ingezet voor laaggeschoold productiewerk. Vooral bij de overheid en in de ict, bouw en het onderwijs worden veel zzp'ers ingezet.

Verdringing

Uit het onderzoek blijkt ook dat er door de hoge werkloosheid en het lage aantal vacatures op grote schaal verdringing plaatsvindt van ongeschoolde werknemers. Dit is vooral het geval in de horeca en de agrarische sector.

Ook 55-plussers hebben te kampen met een onverminderd ongunstige arbeidsmarktpositie. Slechts 3 procent van de mensen die zijn aangenomen vanuit een werkloosheidssituatie is een 55-plusser.

Werkgever ziet weinig in oudere werknemer | Zzp'ers actiever op Facebook