Een Europese waakhond moet voorkomen dat er onnodige regels voor burgers en bedrijven worden gemaakt. 

Daarvoor pleitten minister Henk Kamp (Economische Zaken) en de voormalige premier Edmund Stoiber van de Duitse deelstaat Beieren woensdag op een conferentie. Stoiber is voorzitter van een Europese groep die onderzoek doet naar de regeldruk.

Kamp wil zich met gelijkgestemde landen zoals Groot-Brittannië inzetten voor de oprichting van zo'n waakhond die Europese instellingen moet helpen bij het beoordelen van de effecten van nieuwe regels.

Volgens Kamp komt de helft van de regeldruk uit Brussel. ''Daar valt dus veel winst te behalen.'' Dat moet volgens hem door Europese regels efficiënter, effectiever en eenvoudiger te maken.

Effecten

Volgens de minister moet ook duidelijker worden wat de kosten en effecten van EU-regels zijn. Hij vindt dat alle factoren moeten worden meegenomen bij de beoordeling van de regels, dus ook wat het kost om de regels na te leven en toezicht erop te houden.

Voor het kabinet is het terugdringen van de regelgeving een prioriteit. In het regeerakkoord is afgesproken dat in totaal 2,5 miljard euro moet worden bespaard door onnodige of lastige regels af te schaffen.

Dat wil het kabinet in eigen land bereiken door bijvoorbeeld kentekenbewijzen sneller af te geven en de keuringsleeftijd voor rijbewijzen te verhogen van 70 naar 75 jaar.