Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) die door woekerkredieten in financiële problemen zijn gekomen, kunnen vanaf vrijdag terecht bij het meldpunt Renteswap.nl.

Het meldpunt wil met laagdrempelig advies en een mogelijke massaclaim een vuist maken tegen de banken, aldus initiatiefnemer Stichting Renteswap vrijdag.

Banken verkochten ondernemers tienduizenden zogeheten renteswaps, een financieel product om de variabele rente op leningen 'vast te zetten'.

''Nu blijkt dat banken vaak de vergaande risico’s hebben verzwegen, zoals hoge boetes bij het beëindigen van de renteswap. Naar schatting hebben bedrijven hierdoor 3 tot 4 miljard euro schade geleden'', zegt de stichting.

Waarde

Veel gedupeerde ondernemers weten volgens initiatiefnemer Dick Bos niet dat een renteswap, afhankelijk van de rentestand, een positieve of negatieve waarde heeft. "Nu de rente heel laag is, hebben veel renteswaps een negatieve waarde. Als een ondernemer zijn lening aflost dan volgt vaak een forse boete om de renteswap te beëindigen.''

Doordat renteswaps een negatieve waarde hebben, is het voor ondernemers door de forse afkoopboetes bijna onmogelijk om hun bedrijf of onroerend goed te verkopen. Hierdoor zitten ondernemers in een financiële wurggreep en durven zij niets te ondernemen tegen hun bank, weet Bos.

Vergoeding

Twee weken geleden besliste de rechtbank in Den Bosch dat een melkveehouder de schade op zijn renteswap maar gedeeltelijk hoeft te betalen aan de Rabobank. De bank had volgens de rechter de ondernemer onvoldoende gewezen op de risico’s van een rentederivaat. Verwijzing door de bank naar de kleine lettertjes was niet voldoende.

Volgens de stichting kunnen veel van dit soort bedrijven rekenen op een schadevergoeding als zij naar de rechter stappen. Daarnaast onderzoekt de stichting of een massaclaim namens alle gedupeerden haalbaar is.

Rabobank beboet voor afsluiten renteswap