De farmaceutische industrie trok vorig jaar 33 miljoen euro uit voor de relaties met de zorgsector. 

Met dat geld sponsorden farmaceutische bedrijven bijvoorbeeld wetenschappelijke bijeenkomsten of betaalden ze artsen voor het geven van advies.

Dat blijkt uit het Transparantieregister Zorg dat vrijdag de cijfers over 2013 publiceerde.

De Stichting Code Geneesmiddelenreclame startte het register in april 2013 om inzicht te geven in de geldstromen tussen farmaceutische bedrijven en zorgverleners.

Zo'n 90 procent van het in 2013 gerapporteerde geld kwam ten goede aan ziekenhuizen en andere organisaties waaraan artsen zijn verbonden, laat het register zien.

Organisaties die meewerken aan het Transparantieregister zijn onder meer de farmaceutische organisaties Nefarma en Neprofarm en zorgorganisaties als artsenfederatie KNMG, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Orde van Medisch Specialisten en de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Nefarma hoopt dat er volgend jaar nog meer partijen zullen meedoen, bijvoorbeeld zorgverzekeraars die melden welke financiële relaties zij hebben met zorgverleners.