Het Nederlandse midden- en kleinbedrijf staat voor bijna 4 miljard euro in de min op rentederivaten bij banken. 

De zogeheten swaps moeten de komende jaren worden afgewikkeld. Hierdoor dreigt het toch al verzwakte mkb verder in het nauw te komen, meldt het Financieele Dagblad.

De krant baseert zich op berekeningen van adviesbureau Cadension, dat voor het eerst de omvang van de derivatenproblemen voor het midden- en kleinbedrijf inzichtelijk heeft gemaakt.

De berekeningen laten zien dat banken op ongeveer een derde van hun totale kredietverlening aan het midden-en kleinbedrijf renteswaps hebben verkocht, oftewel op 51,7 miljard euro.

Bij de huidige rente en een resterende looptijd van vier jaar staan de derivaten voor 3,9 miljard euro onder water.

AFM

Eind vorig jaar bleek uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) al dat een aantal banken in Nederland de toezichtregels de afgelopen jaren aan hun laars hebben gelapt bij de verkoop van rentederivaten aan mkb-bedrijven en semipublieke instellingen. 

''Negatieve scenario’s blijven onderbelicht. Cliënten kunnen daardoor onverwacht met tegenvallers worden geconfronteerd, bijvoorbeeld wanneer een derivaat met negatieve marktwaarde voor het einde van de looptijd wordt beëindigd'', aldus de toezichthouder toen.