Werkgevers moeten een grotere rol gaan spelen in de aanpak van discriminatie op de werkvloer. Zo moet het onderwerp bespreekbaar worden in functioneringsgesprekken en moet klachten indienen makkelijker worden.

Dat staat in een conceptadvies van de Sociaal-Economische Raad (SER), waarover de Volkskrant donderdag schrijft. Een woordvoerder van de SER wil desgevraagd niets kwijt over het conceptadvies, omdat het nog niet definitief zou zijn vastgesteld.

De SER, waarin werkgevers- en werknemersorganisatie zijn verenigd, stelt volgens de krant verder voor dat werkgevers een vertrouwenspersoon aanstellen.

Als bij een sollicitatie wordt gediscrimineerd, op basis van bijvoorbeeld leeftijd, religie of seksuele geaardheid, moet daarover daarnaast bij het bedrijf geklaagd kunnen worden. Die moet verplicht worden om daar binnen een maand 'schriftelijk en gemotiveerd' op te reageren.

Asscher

De SER maakte het advies op een verzoek een jaar geleden van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA). Naar aanleiding van een rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau vorige maand kondigde Asscher al aan 'zo snel mogelijk' met een plan tegen discriminatie te komen. Hij wilde daarvoor wel nog het rapport van de SER afwachten.

Uit het SCP-rapport bleek dat de werkloosheid onder niet-westerse allochtonen drie keer zo hoog is als onder autochtone Nederlanders. Dat komt gedeeltelijk doordat allochtonen minder actief zijn met solliciteren, maar ook door discriminatie.

Het advies wordt later deze maand definitief vastgesteld door de SER.