Het Nederlandse bedrijfsleven heeft in 2013 de winst zien dalen. Niet-financiële ondernemingen hielden 0,6 miljard euro minder over onder aan de streep.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Opgeteld werd alsnog een winst geboekt van 105 miljard euro door bedrijven buiten de financiële sector. De nettowinst bij financiële instellingen daalde 2,3 miljard euro naar 16 miljard euro.

De winstdaling is vooral het gevolg van verminderde prestaties van buitenlandse dochterondernemingen. Ondanks de daling van de winsten keerden Nederlandse ondernemingen wel meer dividend uit aan hun aandeelhouders.