Het ziekteverzuim onder werknemers is in 2013 afgenomen tot 3,9 procent, het laagste niveau sinds de start van de metingen in 1996.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. In 2012 bedroeg het verzuimpercentage nog 4 procent.

Tussen 2004 en 2011 bleef het percentage stabiel, maar de laatste twee jaar is het verder gedaald. Dit kan komen door de ongunstige economie, aldus het CBS. In 2013 waren er nog maar 39 op de duizend werknemers ziek.

Vanaf 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter, waardoor werkgevers volledig verantwoordelijk werden voor ziekteverzuimbegeleiding en re-integratie.

Beweeg de cursor over het diagram om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c)NU.nl/Jerry Vermanen

Grote bedrijven

Het ziekteverzuim ligt hoger in grotere bedrijven. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers bedroeg het verzuim vorig jaar 1,6 procent, tegenover 3,4 procent bij ondernemingen met tussen de tien en honderd werknemers. Bij bedrijven met meer dan honderd man personeel kwam het verzuim uit op 4,7 procent.

In de horeca was het verzuim met 2,2 procent het laagst in 2013. Deze sector telt relatief veel kleine bedrijven en heeft gemiddeld de jongste werknemers.

Ook in de landbouw en financiële dienstverlening was het ziekteverzuimpercentage laag. Relatief hoge percentages waren te zien in onderwijs, openbaar bestuur, zorg en water- en afvalbedrijven.