Om het tekort aan stageplaatsen terug te dringen, zou het voor studenten en scholieren mogelijk moeten worden om stage te lopen binnen hun eigen bedrijf.

Dat zegt algemeen directeur Arko Veefkind van Jong Ondernemen tegenover NUzakelijk. "We zijn momenteel in gesprek met de overheid, scholen en kennisinstellingen om dit mogelijk te maken. Enkele ROC’s en het ministerie zijn in ieder geval enthousiast over het plan."

"Het leerelement is groot. Studenten komen in  aanraking met alle facetten van het bedrijfsleven, zoals personeel en organisatie, marketing, strategie en financiën", aldus Veefkind.

Stage lopen binnen een eigen bedrijf moet wel passen bij de opleiding die de student doet. "Het zou sowieso een optie moeten zijn binnen voor de hand liggende studies als handel en economie. Maar bij alle vakken komt het van pas als je ondernemerschapsvaardigheden opdoet, of dit nu in de techniek is, de gezondheidszorg of creatieve beroepen."

Het belangrijkste doel van Jong Ondernemen is om jonge mensen in aanraking te brengen met ondernemerschap. Dat doet de stichting door programma’s en projecten aan te bieden, die al vanaf groep acht gevolgd kunnen worden. Ook voor het voortgezet onderwijs en mbo, hbo en wo zijn programma’s beschikbaar.

Risico's nemen

"Je kunt niet vroeg genoeg beginnen", vindt Veefkind. "Hiermee leren kinderen zelfredzaamheid aan. Daarnaast leren ze risico’s te nemen, iets dat in het dagelijks leven juist ontmoedigd wordt."

Momenteel nemen jaarlijks zo’n 26.000 jongeren deel aan de programma’s van Jong Ondernemen. In 2017 moeten dat er 250.000 zijn.

"Dat is ambitieus", geeft Veefkind toe. "Maar wij willen dat jongeren in hun schoolcarrière minimaal één keer in aanraking komen met het ondernemerschap. Dat is uiteindelijk ook goed voor de economie."

Op de basisschool kunnen de programma’s Bizworld en Bizmovie worden gevolgd. Achtstegroepers zetten met behulp van een praktijkbegeleider in een aantal dagdelen hun eigen bedrijf op. Deze onderneming is fictief en de kinderen maken gebruik van Bizeuro’s in plaats van echt geld.

In het voorgezet onderwijs zetten scholieren met de programma’s Yes en Junior Company in een aantal lesuren een echt bedrijfje op. Op het mbo, hbo en de universiteit volgen studenten een jaar lang een ondernemerschapsprogramma.

Doorstart

"Een klein deel van de studentondernemers maakt vervolgens een doorstart", vertelt Veefkind. "Op de 1.300 studentbedrijven per jaar die van start gaan, zijn er zo’n tien tot twintig die verder gaan."

Jong Ondernemen hoopt dat de studenten zich na het volgen van het programma realiseren dat ondernemerschap een reële optie is. "Het is een alternatief in het maken van carrièrekeuzes."

Ook denkt de stichting een bijdrage te kunnen leveren aan het terugbrengen van de hoge jeugdwerkloosheid."Daarvoor zijn we momenteel in gesprek met Mirjam Sterk (ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid, red.). We willen op termijn werkloze jongeren graag een programma van Jong Ondernemen laten doorlopen, eventueel via gemeentes."

Aan het imago van ondernemerschap zal het niet liggen, denkt Veefkind. "Ondernemen is sexy geworden. Jongeren zien volop kansen en vinden het ontzettend leuk om te doen."

Negen tips voor ondernemers in de dop | Studentbedrijven blij met begeleiding | Meer microkrediet voor jonge ondernemers