De economische crisis is nog niet voorbij omdat er op fundamentele punten nog te veel onduidelijkheden zijn op de arbeidsmarkt.

Dat zegt Maurice Limmen, voorzitter van vakcentrale CNV, in een interview met NU.nl.

"Er moeten eerst meer banen bijkomen die vervolgens ook zekerheid moeten bieden aan werknemers", zegt Limmen.

Volgens hem is 'onduidelijkheid' hier het kernwoord. "Het kabinet zegt dat de banen eraan komen, maar wij zien die nog niet. En hoe zit het met de WW? We hebben afspraken gemaakt in het sociaal akkoord over de reparatie van de WW, maar veel mensen vragen zich toch af of het nog goed komt", aldus Limmen.

In het sociaal akkoord is de WW-duur weliswaar ingekort tot 24 maanden, maar in de cao's is er ruimte om die periode weer op te trekken tot 38 maanden. 

Vertrouwen

"Het consumentenvertrouwen is niet voor niets zo laag. Mensen willen snel geregeld zien dat de WW ook in de praktijk daadwerkelijk overeind blijft, inkomenszekerheid in een periode dat het economisch tegenzit is belangrijk voor mensen."

Volgens hem leidt het uitblijven van banen tot onzekerheid. "Mensen vragen zich af of dit een baanloze groei blijft. De rust is nog niet teruggekeerd in de polder."

Flex

Daarnaast maakt Limmen zich ook zorgen over de flexibele schil in Nederland. Door de omvang staat volgens hem de verhouding tussen werkgevers en werknemers onder druk. "Als je ontslagen wordt en vervolgens een flexibel contract krijgt, dan geeft je dat geen vertrouwen", zegt Limmen.

Met de hervorming van het ontslagrecht hoopt hij dat die balans weer wordt hersteld zodat werkgevers weer investeren in "de wendbaarheid en weerbaarheid van werknemers" zoals Limmen dat noemt.

Ook behouden werkgevers de mogelijkheid om te reorganiseren als dat echt niet anders kan. "Continuïteit op de werkvloer is van wederzijds belang."

Sociaal akkoord

Limmen noemt het vorig jaar gesloten sociaal akkoord en de Wet Werk en Zekerheid, die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd, een stap in de goede richting, maar de polder bestaat in zijn ogen uit meer dan alleen de onderhandelingstafels in politiek Den Haag.

"Het gaat om de werkgevers en werknemers op de werkvloer, de gemaakte afspraken moeten daar zichtbaar zijn. Veel mensen weten niet wat er gaat gebeuren, daar worden zij knap onrustig van", aldus Limmen.

Het CNV pleit daarom voor een lastenverlichting op arbeid. "Als werkgevers minder sociale premies betalen en daar extra arbeidsplaatsen tegenover stellen, dan haal je meer werkgelegenheid naar voren en komt het vertrouwen terug."

Voorspellen

De vooruitzichten, zoals de recente berekeningen van het Centraal Planbureau, laten juist zien dat het aantal werklozen volgend jaar weer daalt, maar daar wil Limmen niet blind op varen. "Voorspellen blijft heel lastig."

Ook wil hij er niet aan dat een herstellende arbeidsmarkt altijd trager is dan het economisch herstel. "Sommige economen roepen dat de werkgelegenheid vanzelf wel weer aantrekt omdat we nu lichte economische groei zien, maar dat betekent natuurlijk niet dat je rustig achterover kunt leunen. Als je het vuurtje ziet aanwakkeren, dan moet je het aanblazen."

Wat de vakbondsvoorman betreft moet het kabinet daarom komend jaar daadkracht tonen en duidelijkheid scheppen. "Nu lopen we in de woestijn en denken dat er een oase in zicht is, maar zodra je daar aankomt blijkt het een fata morgana."

Spectaculair

Werkgevers en werknemers moeten samen tot praktische oplossingen komen, dat is een van de uitdagingen die Limmen voor zichzelf heeft gesteld.

"Zo'n vergadertafel in Den Haag ziet er misschien niet altijd even spectaculair uit, maar het is op de lange termijn wel productief. Daar zit de kracht van Nederland", aldus Limmen.