Er is in Nederland een ambitieuzere cultuur nodig, die aanzet tot topprestaties. Daarbij moeten groeiondernemers als rolmodel gezien worden.

Dat schrijft minister van Economische Zaken Henk Kamp maandag in een brief over beleid voor ambitieuze ondernemers. De brief bevat ruim dertig concrete voorstellen die het startups makkelijker moeten maken snel door te groeien.

Kamp geeft daarmee gevolg aan de motie van VVD-Kamerlid Anne-Wil Lucas. Zij presenteerde in november vorig jaar haar Agenda StartupNL, met daarin ruim veertig maatregelen om startende ondernemers te helpen.

"Mijn ambitie voor snelle groeiers en groeiambitie bij ondernemers is een blijvende top 5-positie voor Nederland binnen de OESO vanaf 2020", schrijft Kamp. Nederland staat nu op plek 22 wat betreft groeiambitie.

Ambitieuze ondernemers worden gedefinieerd als ondernemers die een nieuwe onderneming of ondernemingsactiviteit ontwikkelen met als doel zoveel mogelijk nieuwe waarde te creëren in de vorm van innovatie, nieuwe banen, internationalisering en groei.

Actieprogramma

Om groeiondernemers te ondersteunen is er een actieprogramma ambitieus ondernemerschap opgesteld, waarin een groot deel van de punten van Lucas is opgenomen.

Kamp stelt onder meer extra durfkapitaal beschikbaar voor jonge, innovatieve ondernemingen via het Dutch Venture Initiative. Daarnaast wordt het innovatie-instrumentarium in 2014 meer stimulerend voor starters en doorgroeiers.

In totaal komt er zo'n 75 miljoen euro beschikbaar voor vroege fase financiering. Ook komt er betere informatievoorziening over financiering zodat ondernemers meer bewust zijn van de kansen die daar liggen. 

Visum

Innovatieve buitenlandse startups kunnen naar verwachting nog dit jaar een startup-visum in Nederland aanvragen. Bovendien worden onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving, die starten of doorgroeien beperken, weggenomen.

"Met dit visum wordt Nederland aantrekkelijker voor buitenlandse startups en groeiers. Dat is van belang omdat zij hier kunnen bijdragen aan een hoogwaardige, innovatieve en uitdagende bedrijfscultuur", aldus Kamp.

Tevreden

Anne-Wil Lucas is tevreden met het snelle handelen van het kabinet: "In krap vier maanden tijd heeft het kabinet de meeste voorstellen om weten te zetten in aanpassingen van beleid. Het betreft hier dus geen nieuw beleid, maar juist het aanpassen van het bestaande beleid of wegnemen van overbodige regels, zodat er meer ruimte ontstaat voor deze jonge ondernemers om zich hier te vestigen en te groeien."

"Het kabinet laat zien dat zij de potentie die deze groep innovatieve ondernemers biedt voor de Nederlandse economie erkent en wil benutten", aldus Lucas.

Tien belangrijke lessen voor startups | Máxima noemt doorgroeien starters 'cruciaal'