Een structurele aanpassing van het ontslagrecht voor kleine bedrijven zou Nederland bijna 60.000 nieuwe banen kunnen opleveren.

Dat stelt de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) vrijdag. Het ontslagrecht voor het kleinbedrijf zou dan het voorbeeld van de Duitse wetgeving op dat gebied moeten volgen.

Kleine werkgevers zouden volgens de organisatie een vrijstelling van de ontslagbescherming moeten krijgen en een minimale ontslagtoets. Daarnaast zouden ze moeten worden ontheven van de doorbetaling bij ziekte van twee jaar.

"In vergelijking met Nederland is de werkgelegenheid in het Duitse midden- en kleinbedrijf groter. Dit kan voor een groot deel worden teruggevoerd op de verschillen in het arbeidsrecht", stelt  advocaat en hoogleraar Nederlands-Duitse rechtsbetrekkingen Axel Hagedorn. Hagedorn is bovendien lid van de DNHK-commissie Recht & Belastingen.

Scholingsmaatregelen

Kleine ondernemers durven nu vaak geen extra mensen in dienst te nemen, omdat ze er moeilijk weer vanaf komen. Zo is ontslag bijvoorbeeld alleen maar mogelijk als de werkgever aantoonbaar scholingsmaatregelen heeft genomen. Dat is voor kleine bedrijven te duur en lastig.

Volgens DNKH zou een vrijstelling van de ontslagbescherming ruim 57.000 nieuwe banen kunnen opleveren, waarmee de werkloosheid met 8,5 procent zou dalen.

De Tweede Kamer heeft er in het wetsvoorstel Werk en Zekerheid wel voor gekozen om de ontslagvergoeding voor bedrijven met minder dan 25 werknemers tijdelijk te verlagen. "Dat is op zichzelf natuurlijk toe te juichen", aldus DNHK. "Tegelijkertijd levert het nieuwe recht op een ander vlak juist een lastenverzwaring op."

Het nieuwe recht is bovendien zo complex, dat ondernemers bij ontslagprocedures rekening moeten houden met aanzienlijke vertraging en juridische kosten.

Versoepelen van het ontslagrecht zou ook nieuwe vestigingen van buitenlandse bedrijven kunnen aantrekken, zo verwacht DNHK. Die laten zich vaak afschrikken door de strenge Nederlandse regels.

Nonsens

"Om het verschil in werkgelegenheid  uitsluitend te onderbouwen met het ontslagrecht is nonsens. Werkgelegenheid wordt voor een heel groot deel bepaald simpelweg door de marktomstandigheden en de loonkosten worden voor een heel groot deel bepaald door de belastingen en premiedruk", aldus werkgeversvereniging VNO-NCW in een reactie.

"Het nieuwe ontslagrecht is een goede hervorming, als je nagaat uit welke situatie we komen. Ook voor het mkb zal het naar onze verwachting goed uitpakken. Het is onderdeel van een breed akkoord tussen sociale partners en politiek en wij distantiëren ons van de analyse van de DNHK."