Er moet een actieplan komen zodat het midden- en kleinbedrijf (mkb) gemakkelijker aan leningen kan komen.

Dat zegt Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), donderdag.

"We moeten de koppen bij elkaar steken om belemmeringen die er nu zijn in de kredietverlening weg te nemen", zegt Knot. 

De toezichthouder noemt de berichten vanuit het mkb zorgwekkend. "De balansen van mkb-bedrijven zijn uit het lood geslagen, er is meer behoefte aan risicodragend vermogen."

Dat is een moeilijke opgave weet ook Knot, want met de strengere kapitaaleisen zijn banken behoedzamer geworden om bedrijven van financiering te voorzien. Vooral als die is bedoeld om schulden mee te dekken.

Herstel

Van het prille herstel van de Nederlandse economie profiteren vooral de grootbedrijven, het mkb heeft het vooralsnog veel moeilijker.

"We hebben nog maar drie kwartalen van economische groei gezien, misschien heeft de kredietverlening nog een aantal kwartalen nodig om op gang te komen", zegt Knot.

Verder

Ondertussen wil de toezichthouder dat er verder gekeken wordt dan alleen naar bancaire leningen. Hij denkt daarbij aan crowdfunding maar ziet ook een rol weggelegd voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars.

Een andere mogelijkheid is dat banken samenwerken met pensioenfondsen zodat de risico's minder zwaar op de balansen wegen, maar de plannen daarvoor komen nog niet van de grond.

Concluderend is het aanbod van risicodragend krediet volgens Knot nog onvoldoende om het verschil te maken.

"Wat zijn de knelpunten? Waarom is er in Nederland geen markt voor risicodragend krediet en waar kunnen we die wel vinden?", vraagt Knot zich af. "Als we daaruit bevindingen krijgen, moeten we een actieplan opstellen", aldus Knot.

Kabinet maakt 32 miljoen extra vrij voor MKB | MKB-leningen spelen ABN Amro nog steeds parten