Het aantal bedrijfsoverdrachten in het midden- en kleinbedrijf is de afgelopen jaren flink gedaald.

Werden er in vijf jaar voor 2003 jaarlijks nog gemiddeld 13.000 bedrijven overgedragen, gedurende de vijf jaar voorafgaand aan 2013 was dit nog 10.000.

Dat blijkt donderdag uit onderzoek van Panteia en hogeschool Windesheim. Het aandeel ondernemers dat plannen heeft om de komende twee jaar de leiding over te dragen was vorig jaar 2 procent, tegenover 4 procent in 2003.

In alle sectoren was in 2013 sprake van sterke afnames, behalve binnen de branche handel en reparatie. Vooral in het kleinbedrijf vinden minder overdrachten plaats.

De recessie wekt uitstelgedrag op, aldus de onderzoekers. Daarnaast is er sprake van meer belemmeringen rond bedrijfsoverdrachten. Zo is de waarde van ondernemingen gedaald en is het lastig om de financiering rond te krijgen.

Vergrijzing

De vergrijzing lijkt vooralsnog weinig effect te hebben op het aantal bedrijfsovernames. Maar dat zou de komende jaren wel toe kunnen nemen, zo verwacht Panteia. 

Bij 64 procent van de geplande bedrijfsoverdrachten in de komende twee jaar wordt pensionering als reden genoemd, terwijl dat in 2003 nog 39 procent was. Andere redenen om het bedrijf van de hand te doen zijn onder meer gezondheid, minder willen werken, continuïteit van het bedrijf en tijd voor een nieuwe generatie. 

Het aandeel ondernemers van 55 tot 65 jaar is in de periode 1997 tot 2011 geleidelijk toegenomen van 14 naar 21 procent.

Uit eerder onderzoek bleek dat de leeftijd van de ondernemer invloed heeft op de bedrijfsprestaties. Hoe ouder deze is, hoe slechter het bedrijf het doet op het gebied van omzet, werkgelegenheid, winst en innovativiteit. Dat effect is sterker onder ondernemers die de 55 jaar gepasseerd zijn.

Vergrijzing beïnvloedt aantal ondernemers niet | Oudere ondernemer presteert slechter