De twee grootste havens van Europa, Rotterdam en Antwerpen, weigeren steun te geven aan een voorstel van Rusland om de invoering van strengere emissienormen voor nieuwe zeeschepen op de Noordzee in 2016 te blokkeren. 

Dat lieten de havenbedrijven van Rotterdam en Antwerpen woensdag weten in een gezamenlijk persbericht.

De strengere milieuregels sluiten goed aan bij het duurzaamheidsbeleid van de havens, zo stellen zij. Internationaal is jaren gewerkt aan dit plan om de uitstoot van stikstof door de zeescheepvaart in te perken.

In mei vorig jaar kwam Rusland, samen met landen als Polen en Griekenland, echter met het verzoek om de plannen met vijf jaar uit te stellen. De technieken die stikstofuitstoot terugdringen zouden nog onvoldoende zijn ontwikkeld. 

Begin april buigt de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) van de Verenigde Naties zich over dit verzoek.

Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) is voor invoering in 2016, zei ze woensdag in de Tweede Kamer. Maar ze sluit niet uit dat het uiteindelijk gaat uitdraaien op een compromis en dat er een invoeringsdatum wordt gekozen die ligt tussen 2016 en 2021.

Stikstof

Ook milieuorganisaties hekelen het voorstel van Rusland. Stichting de Noordzee zei woensdag dat de Nederlandse overheid en andere Europese landen meer druk zouden moeten uitoefenen op de Russen. Stikstofoxiden spelen een grote rol bij de vorming van smog en zijn daarmee schadelijk voor mens en natuur, aldus de stichting.

Scheepsmotoren die voldoen aan de nieuwe normen, mogen 80 procent minder stikstofoxiden uitstoten dan de huidige nieuwbouwschepen.

De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) is wel tegenstander van de invoering van de strengere stikstofnormen in 2016. De organisatie zegt in een reactie dat het stapelen van aangescherpte milieuregels reders in deze huidige economische omstandigheden voor "grote zo niet onoverkomelijke financiële problemen'' stelt.

Ook meent de KVNR dat het nog onvoldoende duidelijk is wat precies het effect is van de voorgestelde maatregelen. Daardoor is het nu nog te vroeg voor een weloverwogen besluit.

Luchtvervuiling

Woensdag kwam ook een rapport van het Duitse Instituut voor Kustonderzoek naar buiten waaruit bleek dat de milieubelasting op de Noordzee door uitlasgassen van schepen toeneemt. Als geen wettelijke maatregelen worden genomen, zal de uitstoot van stikstofoxiden tot 2030 met 25 procent toenemen.

De wetenschappers schatten dat de hoeveelheid goederen die met schepen over de Noordzee wordt vervoerd, jaarlijks met 2 à 3 procent toeneemt. De luchtvervuiling door schepen raakt niet alleen de kustregio's, maar is tot 500 kilometer landinwaarts meetbaar.