De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank), een belangrijke financier van de publieke sector, heeft de nettowinst in 2013 zien dalen tot 33,9 miljoen euro, van 40 miljoen een jaar eerder.

De kredietverlening bleef met 3,7 miljard euro vrijwel gelijk aan 2012. De bank maakte maandag zijn jaarcijfers bekend.

De totale kredietvraag in het publieke domein staat als gevolg van de crisis onder druk, zegt de bank. Bij de woningcorporaties is sprake van een afgenomen investeringsniveau door de malaise op de woningmarkt.

''Dit leidde tot een aanzienlijke daling van de kredietverlening aan de corporaties.'' Het aandeel van de gemeenten binnen de totale kredietomzet van de bank nam daarentegen fors toe, terwijl de financiering aan waterschappen een stijging van 15 procent liet zien.

De winstafname schrijft de bank voornamelijk toe aan lagere rentebaten (min 12,2 miljoen euro), hogere bedrijfslasten (2,5 miljoen) en een hogere bankenbelasting (2,7 miljoen).

Rentebaten

In verband met de strengere kapitaalseisen heeft de bank besloten de nettowinst volledig toe te voegen aan de algemene reserves en geen dividend uit te keren.

De kredietomzet van de NWB Bank zal in 2014 naar verwachting ongeveer op hetzelfde niveau blijven. Volgens de huidige prognose zullen de rentebaten licht toenemen.

In verband met de heersende onzekerheid op de financiële markten onthoudt de bank zich van een prognose over de nettowinst dit jaar.