Musea en bibliotheken vinden het moeilijk om marktgerichter te denken omdat ze niet altijd bereid zijn risico's te nemen. Nu de overheid minder subsidies verleent nemen de initiatieven toe, maar pogingen tot ondernemerschap stuiten op problemen.

Dat blijkt donderdag uit onderzoek van onderzoeksbureau Panteia.

In de sector is langzaam het besef ontstaan dat innovatie noodzakelijk is nu de overheid bezuinigt op cultuur. Toch loopt de branche nog inkomsten mis doordat niet marktgericht wordt gedacht. "De sector worstelt met de paradox dat wanneer de eigen inkomsten toenemen de subsidiekraan wellicht strakker aangedraaid wordt", stellen de onderzoekers.

Ondernemerschap in de branche levert dus niet altijd winst op. Ook de 'taaie organisatiestructuur' bij veel bibliotheken en musea zit ondernemerschap in de weg. Initiatieven die worden ontplooid zijn onder meer het verhuren van ruimtes, crowdfunding en het tegen betaling in bruikleen geven van collecties.

Risicobereidheid

Vooral wat risicobereidheid betreft is nog veel te winnen. "In de meeste musea en zeker in de bibliotheeksector zijn subsidies de belangrijkste inkomstenbron en men wil 'niet pokeren met andermans geld", blijkt uit het onderzoek. In grotere ondernemingen is de ondernemersgeest over het algemeen wat groter.

De overheid draaide de geldkraan vorig jaar deels dicht door tweehonderd miljoen op de sector te bezuinigen. Jaarlijks is er zevenhonderd miljoen euro voor cultuur. Het cultuurbeleid is erop gebaseerd dat culturele instellingen minder afhankelijk worden van de overheid en zichzelf in hogere mate kunnen bedruipen.