Het Nederlands bedrijfsleven is optimistischer gestemd over het economisch klimaat dan in voorgaande kwartalen.

Dat blijkt donderdag uit de Conjunctuurenquête Nederland (COEN) van onder meer MKB-Nederland, VNO-NCW en het CBS over het vierde kwartaal van 2013.

Ondernemers zien hun orderontvangst toenemen, maar vinden de omvang van de orderportefeuille nog wel te klein.

De winstgevendheid verslechterde minder dan in het voorgaande kwartaal. Bij ongeveer 60 procent is de winstgevendheid niet of nauwelijks veranderd.

Volgens de bedrijven is het economisch klimaat in het vierde kwartaal van vorig jaar “nauwelijks verslechterd”. Slechts 6 procent zag per saldo een verslechtering.

Voor het eerste kwartaal van 2014 verwachten ondernemers dat er na drie jaar een einde komt aan de onafgebroken verslechtering van het economisch klimaat.

De COEN-enquête wordt vier keer per jaar gehouden.