Philips introduceert een geautomatiseerde medicijndienst in de Benelux. Dat maakt het elektronicaconcern woensdag bekend.

De medicijndoseerder kan automatisch de juiste medicatie op gezette tijden afgeven. Dat moet het voor chronisch zieke patiënten en ouderen makkelijker maken om zelfstandig thuis te blijven wonen.

De doseerder wordt geladen met voorverpakte pakketten medicijnen, die op de gebruiker zijn afgestemd. Het apparaat staat in verbinding met een IT-platform waar de thuiszorgorganisatie en apotheker toegang toe hebben.

Philips werkt samen met apotheken om ervoor te zorgen dat het voorgeschreven medicijngebruik correspondeert met het apparaat dat mensen thuis gebruiken.

Zodra er medicijnen genomen moeten worden, krijgt de gebruiker een herinnering. Het apparaat opent dan een vakje met de voorgeschreven medicijnen.

Minder ziekenhuisopnames

Philips denkt dat de kans op het nemen van een verkeerd medicijn of een onjuiste dosis dan kleiner wordt. Daardoor zou de dienst het aantal ziekenhuisopnames kunnen verminderen en daarmee de zorgkosten laten dalen. 

Uit studies zou blijken dat de helft van de medicijnen voor chronische aandoeningen niet goed wordt ingenomen. Het komt in Nederland jaarlijks negentienduizend keer voor dat ouderen in een ziekenhuis worden opgenomen vanwege verkeerd medicijngebruik. Dat zou een extra kostenpost van 85 miljoen euro opleveren.

Algemeen directeur Henk Valk van Philips Healthcare Benelux denkt dat technologisch gestuurde thuiszorg een "steeds belangrijkere rol zal spelen bij de ondersteuning van zorgverleners". Die zouden onder meer onder druk komen te staan door het groeiende aantal chronisch zieken.

Dramatische effecten

Verkeerd medicijngebruik zou regelmatig voorkomen en kan dramatische effecten hebben op de gezondheid. Thuiszorgorganisatie ZZG Zorggroep maakt nu al gebruik van de dienst om chronisch zieken en ouderen onafhankelijker te maken, laat Philips weten.

Philips wil de dienst in eerste instantie in Nederland, België en Luxemburg uitrollen. Als dit succesvol is, zal de service ook in andere markten worden geïntroduceerd. Het bedrijf heeft al een dergelijk product in de Verenigde Staten gelanceerd.