In collectieve arbeidsovereenkomsten (cao's) zou veel meer ruimte moeten komen voor werkgevers om eigen afspraken te maken. Dat moet vooral de kleine ondernemers meer ruimte geven om te groeien.

Daarvoor pleit oprichter van mkb-belangenvereniging ONL Hans Biesheuvel zaterdag in een interview in dagblad Trouw.

De voormalige voorzitter van MKB-Nederland zegt niet tegen cao's te zijn. "Er zou veel meer ruimte moeten zijn om de onderhandelingen hierover dichter bij de ondernemer te brengen", zegt hij in de krant.

"Ga bijvoorbeeld met een basisraamwerk werken, waarin er ruimte is voor een eigen invulling."

Als voorbeeld noemt Biesheuvel een verplichte loonstijging van drie procent. Die kan volgens hem gunstig zijn voor een multinational die personeel zoekt. "Maar bij een klein bedrijf kan dat er toe leiden dat hij direct een paar mensen moet ontslaan."

Sociaal akkoord

Biesheuvel zegt dat hij in het voorjaar bij de onderhandelingen over het sociaal akkoord al voor meer ruimte voor kleine ondernemers heeft gepleit. "Zo is twee jaar loon doorbetalen bij ziekte van werknemers voor een klein bedrijf echt te lang", vindt Biesheuvel.

Hij wilde dat aankaarten, maar tijdens het overleg vond hij geen gehoor. "Terwijl het een belangrijk punt is, er zijn veel kleine ondernemers."

Teleurgesteld

Dat hij nul op het rekest kreeg bij de onderhandelingen tussen de sociale partners en het kabinet was een van de redenen dat Biesheuvel afgelopen zomer teleurgesteld afdroop bij MKB-Nederland en zijn eigen club oprichtte.

Hij vindt dat zijn oude werkgever te weinig aandacht heeft voor kleinere bedrijven door de samenwerking met werkgeversvereniging VNO-NCW.

Biesheuvel vindt dat er juist meer aandacht moet komen voor kleine ondernemers. Hij zegt met die boodschap warm onthaald te zijn in de politiek. "In een snelle economie zijn juist kleine bedrijven in het voordeel. We zitten in een tijdperk van enorme veranderingen en daar moeten we slim mee omgaan."