Invoering van een minimumloon voor bezorgers kost 25 duizend werknemers hun bijbaan. Dat stellen de bezorgbedrijven van huis-aan-huisbladen donderdag.

De branche verwacht een loonkostenstijging van dertig procent en zegt te vrezen oudere bezorgers te moeten ontslaan.

Door een geplande wijziging van de wet op het minimumloon dreigen de loonkosten volgens de bezorgbedrijven met twintig miljoen euro te stijgen. Een werknemer van 23 jaar of ouder zou de werkgevers naar eigen zeggen drie keer zo veel aan loon gaan kosten.

De bedrijven verwachten oudere bezorgers te moeten vervangen door jongeren. De branche bepleit een uitzondering voor bijbaantjes van minder dan enkele uren per week.

De Eerste Kamer behandelt dinsdag een wijzigingsvoorstel van minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA). Hij wil dat het minimumloon ook geldt voor werknemers die met losse opdrachten werken, zoals kranten- of postbezorgers. Nu krijgen zij ongeacht hun leeftijd hetzelfde loon voor een klus.