Kleine bedrijven moeten voorlopig worden ontzien na de invoering van de nieuwe ontslagregeling. De VVD denkt dat kleine ondernemingen het anders niet zullen redden.

​De partij zal dat woensdag voorstellen in een debat met minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken.

Asscher wil dat bedrijven vanaf 1 juli volgend jaar een ontslagvergoeding van maximaal 75.000 euro betalen aan ontslagen medewerkers.

De VVD steunt dat plan, maar vreest dat bedrijven met minder dan 25 werknemers door de economische crisis in problemen zullen komen. Zij kunnen het bedrag van 75.000 euro vaak niet ophoesten.

Overbruggingsregeling

VVD-Kamerlid Cora van Nieuwenhuizen wil dat er voor deze bedrijven een overbruggingsregeling komt tot 2020. Kleine bedrijven zouden tot dat jaar bij de berekening van de ontslagvergoeding mogen uitgaan van het dienstverband vanaf 1 mei vorig jaar.

Dienstjaren van voor die periode tellen dan niet mee bij de berekening van de ontslagvergoeding. Daardoor valt die lager uit.

Het wetsvoorstel van Asscher komt erop neer dat alle ontslagaanvragen straks op dezelfde manier moeten verlopen. Door de ontslagvergoeding te maximeren op 75.000 euro zijn grote bedrijven goedkoper uit. Zij zijn nu soms nog enkele tonnen kwijt aan een gouden handdruk.

Geld op tafel

Maar dat geldt niet voor kleine ondernemingen. Zij kunnen ontslagen nu nog zo regelen dat ze helemaal geen ontslagvergoeding hoeven te betalen. Door de nieuwe wet moeten ook zij voortaan geld op tafel leggen als ze een personeelslid de laan uitsturen.
 
Van Nieuwenhuizen wijst erop dat het midden- en kleinbedrijf zorgt voor de meeste werkgelegenheid in Nederland. ''De VVD vindt het goed om deze ondernemers een paar jaar de tijd te gunnen om toe te werken naar het nieuwe ontslagstelsel. Zij kunnen dan reserves opbouwen.''

In de knel 

Van Nieuwenhuizen wil voorkomen dat kleine bedrijven door het nieuwe systeem financieel in de knel raken en daardoor nog meer mensen moeten ontslaan.
 
Het wetsvoorstel van Asscher is een uitwerking van het sociaal akkoord dat het kabinet vorig jaar april sloot met vakbonden en werkgevers. Het regelt ook een beperking van de WW-duur en meer bescherming voor flexwerkers.

FNV-voorzitter Ton Heerts zei kort voor het debat erop toe te zullen zien dat de afspraken worden uitgevoerd in de geest van het sociaal akkoord.