Het aantal starters zal dit jaar lager uitvallen. Vooral het aantal zzp'ers stijgt minder sterk dan vorig jaar het geval was.

Dat verwacht het economisch bureau van ING.

Het aantal starters in sectoren die het nog steeds zwaar hebben, zoals de bouw, horeca en dienstverlening zal waarschijnlijk stabiel blijven of afnemen.

Ook is de economische groei van 0,5 procent nog te klein om mensen te verleiden tot het starten van een eigen bedrijf.

In 2013 is het aantal starters met 6 procent gegroeid ten opzichte van het voorgaande jaar. De groei geldt voor bijna alle sectoren, met uitzondering van de groothandel en transport & logistiek. De stijging is grotendeels toe te schrijven aan de toename van het aantal zzp'ers.

De groei van het aantal zelfstandigen komt zowel door de toenemende behoefte aan flexibiliteit op de arbeidsmarkt als door de gestegen werkloosheid, waardoor veel mensen uit nood aan de slag zijn gegaan als zzp'er.

In totaal hebben in 2013 ongeveer 129.000 mensen een onderneming op poten gezet. De grootste toename vond plaats in de detailhandel. Zo groeide het aantal starters dat een webwinkel opende met 19 procent. Ook de markthandel was populair.

Zie ook: 'Ondernemerschap staat voor vrijheid' | Meer bedrijven gestart in 2013

Lees meer over het starten van een eigen bedrijf