Woningcorporaties willen graag blijven investeren, maar daarvoor moeten ze wel de ruimte krijgen van de overheid.

"Woningcorporaties moeten juist de ruimte krijgen om te investeren, zodat zij anti-cyclisch kunnen werken en de werkgelegenheid kunnen stimuleren. Zij kunnen heel wat bouwvakkers aan het werk helpen", zo verklaart een woordvoerder van koepelorganisatie Aedes tegenover NU.nl.

Aedes roept in een brief aan de Tweede Kamer op tot meer investeringsruimte. Donderdag worden in de Tweede Kamer de cijfers besproken van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), die laten zien dat de investeringsruimte van corporaties flink is afgenomen.

"De investeringen lopen ruim terug", verklaart een woordvoerder van Aedes. "De maatregelen van het kabinet gaan daarbij niet helpen, vooral de verhuurdersheffing vormt een rem."

2012 was het eerste jaar sinds het begin van de crisis waarin corporaties minder investeerden, zo bleek onlangs uit een rapportage van het CFV.

Strijd

"De strijd tegen de verhuurdersheffing hebben wij verloren", aldus de woordvoerder. "Nu moeten we scherp kijken naar waar nog mogelijkheden liggen. De overheid moet vooral minder op de korte termijn gaan kijken."

De afgelopen jaren is er flink gesneden in zowel de bedrijfslasten als het personeelsbestand van corporaties. Aedes verwacht dat deze reorganisaties ook het komende jaar nog nodig zullen blijven.

Ook is het bedrag dat corporaties aan huur mislopen als gevolg van betalingsproblemen van huurders, al in 2012 toegenomen.

Corporaties mogen sinds halverwege 2013 een inkomensafhankelijke huurverhoging doorvoeren, wat waarschijnlijk nog meer huurders in de problemen brengt. Bovendien komt hierdoor de betaalbaarheid van woningen in het geding, zo vreest Aedes.

De verhuurdersheffing is een heffing gericht op verhuurders  van huurwoningen, die vanaf 2014 geldt. De opbrengsten hiervan zijn bedoeld voor de schatkist.

De heffing kost woningcorporaties en particuliere verhuurders in de sociale sector in 2014 ruim 1,1 miljard euro. In 2017 loopt dat op tot 1,7 miljard euro. Verhuurders zullen dit grotendeels moeten opvangen door het verhogen van huren en het verlagen van bedrijfslasten.