De Raad voor de Rechtspraak pleit voor het instellen van verschillende tarieven voor griffierechten bij rechtszaken.

Nu is het voor ondernemers vaak niet aantrekkelijk om wanbetalers voor de rechter te dagen, omdat het te innen bedrag niet opweegt tegen de kosten.

''We merken het nu aan het aantal zittingen, dat aantal neemt af'', aldus een woordvoerster van de raad maandag. In een nieuw model kan het percentage van de kosten afhankelijk worden gemaakt van het te innen bedrag.

''Door differentiatie aan te brengen in de griffiekosten, kan zo'n rechtszaak weer rendabel worden.''

Tussen 2001 en 2010 nam het aantal zaken voor de civiele rechter nog met 75 procent toe. Na dat jaar zette een daling in. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de eind 2010 ingevoerde verhoging van het griffierecht voor ondernemers een financiële drempel is.

Lees meer over ondernemen in de rubriek op NUzakelijk