De Britse investeerder Hilco Capital, die de failliete winkels van Free Record Shop in België zou overnemen, is ''als een dief in de nacht vertrokken.'' Alle kansen op een doorstart zijn daardoor verkeken. 

Dat zei de Belgische curator Peter Verstraeten vrijdag. Hij en zijn twee collega-curatoren willen Hilco aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Hilco sloot eind november met de curatoren een overeenkomst om de winkels tijdelijk te gaan bevoorraden.

Een maand later werd door de curatoren gemeld dat er op hoofdlijnen een akkoord was bereikt over een definitieve overname.

Maar begin januari kondigde Hilco een voorlopige sluiting van de Belgische winkels aan omdat onderhandelingen nog niet het gewenste resultaat hadden opgeleverd.

Bedrogen

De curatoren hebben sindsdien niets meer van Hilco vernomen. ''Ik ben al 25 jaar advocaat. Nog nooit ben ik zo bedrogen geweest bij de afhandeling van een faillissement'', zegt Verstraeten.

Volgens hem heeft Hilco de sleutels van de winkels zonder enige vorm van communicatie teruggestuurd naar de eigenaren van wie Free Record de winkelpanden huurde.

Aan de winkels is volgens Verstraeten bovendien schade ontstaan. Hoeveel de schade precies bedraagt, kan hij niet zeggen. ''Er worden elke dag nog nieuwe ingebrekestellingen gemeld.''

De winkelvoorraad van de Belgische Free Record Shops is verscheept naar Nederland en wordt hier sinds vorige week tegen bodemprijzen verkocht.

Doorstart

De in totaal 68 zaken van Free Record Shop in Vlaanderen en Wallonië gingen in het najaar failliet. In mei vorig jaar was de Nederlandse tak van de keten al op de fles gegaan. Deze maakte in de zomer in afgeslankte vorm een doorstart met investeringsmaatschappij ProCures als nieuwe eigenaar. ProCures nam toen ook de de Belgische poot over.

Hilco kon vrijdag nog niet reageren op de beschuldigingen. De investeerder wees er wel op dat de curatoren volgens hem in december ten onrechte naar buiten hebben gebracht dat er al sprake zou zijn van een overeenkomst om Free Record Shop België over te nemen.

Vijf vragen over faillissementen