Het aantal bij de Sociaal-Economische Raad (SER) gemelde fusies en overnames is in 2013 verder gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar.

Dat maakt de SER maandag bekend.

Vorig jaar werden er bij de organisatie 342 fusiemeldingen gedaan, tegenover 400 in 2012 en 423 in 2011. Vooral in het laatste kwartaal van 2013 was het aantal meldingen aan de lage kant.

In 98 procent van de gevallen meldden de fuserende partijen zich op eigen houtje bij de SER. De rest werd pas gemeld nadat de SER hierom gevraagd had.

Industrie

De meeste fusies en overnames hadden vorig jaar, net als in 2012, plaats in de industrie. Deze sector had een aandeel van 35 procent in het totaal.

De dienstensector boekte een opvallende vooruitgang, van 27 procent in 2012 naar 34 procent in 2013. De non-profitsector is goed voor 8 procent van de fusies. Deze sector kende net als vorig jaar de meeste fusies in de zorgbranche. 

In het kader van de SER-fusieregels moeten bedrijven fusie- of overnameplannen tijdig melden aan zowel de SER als de betrokken vakbonden.

Aantal overnames bijna verdubbeld | De tien duurste bedrijfsovernames ooit | Meer overnames in bouwsector