De werkgeverslasten stijgen in 2014. Dat blijkt vrijdag uit berekeningen van salarisverwerker ADP.

Het totaal aan werkgeverspremies stijgt van 18,33 procent in 2013 naar 19,16 procent dit jaar. Dat is een toename van 4,5 procent. Hierbij gaat het om premies voor werknemersverzekeringen en de Zorgververzekeringswet. De laatste premie daalt wel voor het eerst in jaren.

De verschillen tussen de verschillende sectoren zijn groot. Vooral werkgevers in de bouw en de sector metaal en techniek gaan erop achteruit.

Bouw

Bedrijven in de bouw zien hun werkgeverspremies flink stijgen. De totale werkgeverslasten stijgen in deze sector van 14,22 procent vorig jaar naar 28,91 procent in 2014.

De toename wordt enigszins gedempt door een lagere afdracht aan pensioenpremies en bijdragen aan cao-fondsen. Voor een werknemer met een brutoloon van 2.500 euro is de werkgever in de bouw per saldo 84,76 euro meer kwijt.

In metaal en techniek gaan werkgevers voor een werknemer met een brutosalaris van 2.500 euro 89,63 euro meer betalen dan in 2013. In de sector zorg en welzijn gaan werkgevers 23,96 euro meer betalen.

Overheden zijn juist wat goedkoper uit in 2014. Zij gaan minder aan pensioenpremie betalen, maar zien wel hun werkgeverspremies iets stijgen. Een ambtenaar met een salaris van 2.500 euro wordt in totaal 57,70 euro goedkoper.

Meeste werknemers gaan erop vooruit in 2014 | Vijf vragen over het nieuwe loonstrookje